BG Banks Fond til ungdommens uddannelse

BG Banks Fond til ungdommens uddannelse

Tildeles elever i eller fra Københavns kommuneskoler, der fra 8. klasse og opefter på grund af de økonomiske forhold i hjemmet, ikke kan udnytte begavelse,
evner og flid til fortsat skolegang eller anden uddannelse. Ansøgninger stiles til skoledirektøren og indsendes efter nærmere bekendtgørelse på skolerne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar