BG Fonden i Ølgod

BG Fonden i Ølgod

Støtte til almennyttige og velgørende eller kulturelle formål, herunder kunst til udsmykning af sparekassens lokaler. Der kan også ydes hædersgaver til personer, institutioner eller foreninger.
Yderligere oplysninger: Støtte fra fonden ydes med ´særligt henblik på BG Bank i Ølgods naturlige område´, herunder indkøb af kunst til udsmykning af sparekassens lokaler. Der kan også af fondens midler ydes hædersgaver til personer, institutioner eller foreninger, ligeledes med tilknytning til sparekassens område, som anerkendelse for særlig indsats.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar