BHI Fonden

BHI Fonden

Fondens formål er bla. at yde støtte til personer, som pr. 1. december 1988 var ansat i Ove Skou Rederiaktieselskab, reg.nr. 31.264, for det tilfælde, at de pågældende personer måtte blive ramt af sygdom eller være i nød eller i øvrigt være værdigt trængende. Ansøgninger skal, for at komme i betragtning, være ledsaget af - for ansøgeren lukket - anbefaling fra mindst to vederhæftige personer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar