Bikubens 100 års Fond under Hvidovre kommune

Bikubens 100 års Fond under Hvidovre kommune

Legatet uddeles til gennemførelse af skolegang i 8., 9. og 10. klasse i eller fra Hvidovre kommunes skoler samt gymnasiet. Især skoleelever fra hjem, hvor det vil være en økonomisk lettelse at modtage legatet. Ansøgere skal have boet i Hvidovre kommune i mindst fem år og have vist evner, flid og opvakthed. Legatportion 2.500 kr. Antallet af portioner varierer. Ansøgningsskema kan afhentes på Hvidovre Rådhus, Borgmesterkontoret, Borgerservice samt på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar