Bikubens Studielegat for Gladsaxe kommune

Bikubens Studielegat for Gladsaxe kommune

Uddeles til nuværende eller tidligere elever i Gladsaxe Kommunes skoler, som ved den undervisningspligtige alders ophør på grund af økonomiske forhold i hjemmet ikke kan udnytte begavelse, evner, flid og opvakthed til fortsat skolegang i gymnasiet eller til anden uddannelse her i landet. Legatets størrelse kan variere og er normalt på 1.000-1.500 kr. Tildeles efter ansøgning. Ansøgningen skal indeholde følgende bilag: Oplysninger om indeværende års økonomiske forhold i form af kopi af forskudsopgørelse, kopi af sidste årsopgørelse, kopi af afgangsbevis fra en folkeskole i Gladsaxe Kommune og dokumentation for optagelse på studie i Danmark.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar