Billedhugger Gerhard Hennings Legat

Billedhugger Gerhard Hennings Legat

Støtte til værdige, trængende og talentfulde billedhuggere eller grafikere. Kunstnere, der endnu er under uddannelse, kan ikke umiddelbart forvente at blive taget i betragtning. Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at legatmodtageren er skattepligtig i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om. Ansøgningsskema rekvireres elektronisk fra hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar