Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond

Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond

At erhverve kunstværker til offentlige samlinger. Forskning indenfor maler- og billedhuggerkunst. Gennemførelse af offentligt tilgængelige kunstudstillinger. Yde støtte til økonomisk vanskeligt stillede kunstnere m.v.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar