Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond (BKFO)

Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond (BKFO)

Økonomisk støtte til billedkunstnere til følgende fomål: 1) styrkelse af billedkunstnernes rettigheder juridisk og økonomisk. 2) Advokat- og revisorbistand i sager der fagligt vedrører billedkunstnere. 3) Støtte til aktivitetet der fremmer billedkunstneriske ophavsrettigheder nationalt og internationalt (f.eks. høringsmøder, konferencer, pjecer, information og Copy-Dan´s ophavsretslige arbejde etc.). 4) Støtte til faglige og uddannelsemæssige formål, som vedrører billedkunstnere. 5) Støtte til sociale og kulturelle formål, som vedrører billedkunstnere. 6) Tiltag, der fremmer og tilgodeser aktiviteter, hvori rettighedshavere er engageret, og som efter Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfonds bestyrelses skøn, bør nyde støtte. Det pointeres, at der ikke uddeles midler til enkeltpersoners udstillinger/projekter m.m. samt individuelle uddannelsesformål, herunder studieophold og rejselegater. CPR-nr/SE-nr. bedes oplyst.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar