Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond

Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond

Støtte til billedkunstnere til flg. - Styrkelse af billedkunstnernes rettigheder juridisk og økonomisk.
- Advokat- og revisorbistand i sager der fagligt vedrører billedkunstnere.
- Støtte til aktiviteter der fremmer billedkunstneriske ophavsrettigheder.
- Støtte til faglige og uddannelsesmæssige formål, som vedrører billedkunstnere.
- Støtte til sociale og kulturelle formål, som vedrører billedkunstnere.
- Tiltag, der fremmer og tilgodeser aktiviteter, hvori rettighedshavere er engageret og som efter BKO´s bestyrelses skøn, bør nyde støtte
Yderligere oplysninger: Der ydes ikke støtte til enkeltpersoners udstillinger/projekter/uddannelse og studierejser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar