Birthe og Knud Togebys Fond

Birthe og Knud Togebys Fond

At støtte offentliggørelse af danske videnskabelige arbejder - herunder videnskabelige lærebøger - om emner indenfor eller i tilknytning til romanske sprog og litteratur. Støtten kan ydes som tilsagn om garantisum eller som kontant tilskud til trykning og kommer ikke til udbetaling, såfremt ansøgeren opnår tilstrækkeligt tilskud fra anden side, f.eks. fra offentlige fonds. Ansøgeren forpligtes til at indbetale det i henhold til forlagskontrakten aftalte forfatterhonorar til fondet, indtil salgsindtægterne har dækket fondets tilskud. Støtte gives kun til selve trykningsomkostningerne - ikke til sproglig revision af manuskriptet. Der ydes kun i sjældne tilfælde tilskud til oversættelser og til allerede udgivne værker. Det komplette manuskript til det arbejde, hvortil der søges støtte, skal, ledsaget af forlagskalkule, vedlægges ansøgningen. Henvendelse rettes til lektor Jonna Kjær.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar