Bistandskomiteen for Kristen-Videnskabsmænd i Skandinavien

Bistandskomiteen for Kristen-Videnskabsmænd i Skandinavien

At tilvejebringe og opretholde for studerende af Christian Science (Kristen Videnskab), en hjemmesygeplejetjeneste og et hvilehjem.
Yderligere oplysninger: Endvidere andre velgørende formål til gavn for studerende af Christian Science (Kristen Videnskab), herunder at betale rejseudgifter til andre lignende hvilehjem som det, komiteen selv vil organisere. ”

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar