Bistandsordningen i Akademikernes Centralorganisation

Bistandsordningen i Akademikernes Centralorganisation

Støtte til hel eller delvis dækning af udgifter til bisidder eller andre sagsomkostninger i tjenestemandssager eller lign. Det er udelukkende de af AC´s medlemsorganistion, der er tilsluttet Bistandsordningen i AC, der kan søge om økonomisk støtte fra Bistandsordningen i AC.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar