Bjergby-Mygdal Sparekasses Mindelegat

Bjergby-Mygdal Sparekasses Mindelegat

Kulturelle, idrætslige og almennyttige formål.
Yderligere oplysninger: Støtte ydes i praksis ikke til enkeltpersoner, men til lokale foreninger i de
nævnte sogne - idrætsforening, forsamlingshuse, spejderarbejde, lokalhistorisk forening og lign.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar