Bønnelykkefonden stiftet af Otto Bønnelykke og Zenia Grete Bønnelykke

Bønnelykkefonden stiftet af Otto Bønnelykke og Zenia Grete Bønnelykke

Bønnelykke-Prisen uddeles til en læge, der særligt har beskæftiget sig med forskning i forbindelse med hjertesygdomme til yderligere forskning. Ansøgning skal stiles til Bønnelykkefonden og fremsendt i 3 eksemplarer. Annonceres i Universitetstidender for såvel Københavns-, Århus- som Syddansk Universitet samt i Ugeskrift for Læger. Der uddeles årligt ca. 50.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar