Børnelegatet af 1976

Børnelegatet af 1976

Støtte til syge og socialt truede børn og unge under 18 år fra hovedstadsområdet. Støtten, der ikke må eller skal kunne dækkes af offentlige midler, gives især til ferieophold eller andet ophold uden for hjemmet, dog fortrinsvis inden for landets grænser. Legatet kan søges af enkelt personer samt af institutioner, der beskæftiger sig med børn og unge under 18 år fra hovedstadsområdet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar