Børnenes Kontor

Børnenes Kontor

Formålet er at yde støtte til økonomisk dårligt stillede familier med børn. Ansøges i midten af april og midten af oktober gennem kommuneskolerne i storkøbenhavn. Der uddeles beklædningshjælp og fødevarehjælp.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar