Børnesagens Fællesråds Julekollekt

Børnesagens Fællesråds Julekollekt

Kan søges af: 1) Foreninger m.fl. til aktiviteter for udsatte børn og unge. Ansøgningsskema hentes på hjemmeside og 2) Eneforsørgere til hjælp til børnenes aktiviteter eller andre udgifter i deres hverdag. Der anvendes ansøgningsskema og budgetskema, som hentes på Børnesagens Fællesråds hjemmeside. Skemaerne indsendes sammen med en kopi af sidste års skatteopgørelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar