Børsinspektør S. Ørumhede og Hustru Helfridas Legat

Børsinspektør S. Ørumhede og Hustru Helfridas Legat

Legatets formål er at yde økonomisk støtte til tidligere ledere og medarbejdere inden for kontor-, handels og servicefagene eller disses efterladte (enker, enkemænd og børn). Anfør bankkontonummer i ansøgningen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar