Børstefabrikant E. Bethe og hustrus Legat

Børstefabrikant E. Bethe og hustrus Legat

Til ugifte trængende agtværdige kvinder, som er fyldt 55 år, og som i 10 år har været kontorist, og i samme tidsrum haft ophold i Randers, og ikke oppebærer offentlig understøttelse, herunder folkepension. Findes der ikke berettigede personer, kan legatet uddeles for 1 år - fortrinsvis til rekreationsophold - til
en ugift kvinde, der bortset fra betingelsen om stilling, opfylder de øvrige betingelser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar