Boghandler Frederik Engstrup og hustru Marthas Mindefond

Boghandler Frederik Engstrup og hustru Marthas Mindefond

Til medlemmer af slægten under 25 år til uddannelse og studium, og eventuelt til ubeslægtede mellem 16 og 25 år til samme formål samt til arbejde blandt svagelige personer, blinde, syge og forældreløse børn. Endvidere til foreninger, institutioner eller private (danske eller norske, idet norske ansøgere med særlig tilknytning til Bergen skal have fortrinsret for andre norske ansøgere), der dokumenterer behov for hjælp til arbejde blandt svagelige personer, forældreløse børn, blinde eller kronisk syge. Ansøgning skal indeholde oplysning om indkomst og formueforhold, evt. indsendelse af forskudsopgørelse, samt en kort redegørelse for, hvorledes beløbet påtænkes anvendt.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar