Boghandler Frits Sørensen og Hustru Agathe Sørensens Familielegat

Boghandler Frits Sørensen og Hustru Agathe Sørensens Familielegat

Afkastet fordeles i lodder af kr. 2.000, som uddeles til værdige medlemmer af testatorernes familier, som enten er trængende, eller skønnes at have brug for støtte til uddannelse. Kan kun søges af familie.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar