B&W Diesel A/S Fond til betryggelse, sygehjælp og forbedring for arbejderne division i København

B&W Diesel A/S Fond til betryggelse, sygehjælp og forbedring for arbejderne division i København

Sygehjælp, begravelseshjælp, feriestøtte til virksomhedens nuværende og tidligere ansatte arbejdere og deres pårørende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar