Boligfonden for Læger og disses efterlevende ægtefæller

Boligfonden for Læger og disses efterlevende ægtefæller

Yder støtte til nedbringelse af bolig udgifter for læger og disses efterlevende ægtefæller eller samlevere, subsidiært for børn af læger, når trang er til stede. Ansøgningsskema rekvireres fra foreningens hjemmeside

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar