Boligtagernes Solidaritetsfond

Boligtagernes Solidaritetsfond

Til støtte for retssager, som vil være af særlig principiel og boligpolitisk betydning at føre, samt til aktiviteter, som på grund af deres generelle boligpolitiske karakter eller særlige lejerpolitiske værdi vil være af betydning
for lejerbevægelsen.
Yderligere oplysninger: Midler kan søges af medlemmer af Lejernes Landsorganisation via lokalafdelingerne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar