Borger- & Fugleskydningsselskabets Uddannelsesfond

Borger- & Fugleskydningsselskabets Uddannelsesfond

Legatets renteindtægter uddeles til ansøgere, der er under videre uddannelse, og
hvor det skønnes, at ansøgeren har rimelig udsigt til at gennemføre sin uddannelse. Legatansøgerne skal bo i Frederikssund kommune og være under 35 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar