Borgerstiftelsens Fond for ældre, værdige trængende borgere eller deres enker i Roskilde kommune

Borgerstiftelsens Fond for ældre, værdige trængende borgere eller deres enker i Roskilde kommune

Køb af ejendomme samt huslejehjælp til personer, der af økonomiske årsager ikke kan blive boende i deres gamle boliger, med fortrinsret for ældre, værdige trængende personer, der er eller har været næringsdrivende i Roskilde kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar