Borgervennens Sociale Fond

Borgervennens Sociale Fond

Til almen social hjælpevirksomhed i form af legater primært til familier med sygdomsramte/handicappede børn samt børnefamilier med særligt behov for hjælp. Støtte kan også gives til institutioner og lignende for børn med særlige behov. Ansøgningsskema fremsendes mod indsendelse af frankeret A5 svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar