Borgervennens Understøttelsesfond

Borgervennens Understøttelsesfond

At udøve almen social hjælpevirksomhed i form af understøttelser, rentefri lån og alderdomsforsørgelse til personer der er i økonomisk trang.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar