Borgmester Gustav Jensen og Hustru’s Legat til fordel for Kronisk Syge og Invalider

Borgmester Gustav Jensen og Hustru´s Legat til fordel for Kronisk Syge og Invalider

Økonomisk støtte til kronisk syge og invalider. Ansøgere skal være bosat i Rødovre Kommune. Kan søges efter opslag på kommunens hjemmeside og i Rødovre Avis i løbet af efteråret, hvor ansøgningsfrist bekendtgøres.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar