Borgmester Gustav Jensen og Hustru’s Legat til unge menneskers Uddannelse

Borgmester Gustav Jensen og Hustru´s Legat til unge menneskers Uddannelse

Legatets formål er ved uddeling af legatportioner, at yde økonomisk støtte til i
Rødovre kommune bosatte unge menneskers uddannelse.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema kan rekvireres efter opslag i lokal avis.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar