Borgmester Julius Hansen og hustrus Mindelegat

Borgmester Julius Hansen og hustrus Mindelegat

Ydelser til medlemmer af Socialdemokratisk Vælgerforening i 14. kreds, København, som denne er afgrænset ved legatets stiftelse, og som kun nyder folkepension og ATP samt evt. faglig understøttelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar