Bornholms Erhvervsfond

Bornholms Erhvervsfond

Yder lån på favorable vilkår til anlægsinvesteringer i bornholmske virksomheder. Ansøgninger behandles løbende. Ansøgningen skal indsendes 14 dage før bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder fremgår af hjemmesiden. Svar på uddeling kommer senest en uge efter bestyrelsesmøderne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar