Bornholms Erhvervsskoles Udviklingsfond

Bornholms Erhvervsskoles Udviklingsfond

Støtte de til Bornholms Erhvervsskole naturligt knyttede aktiviteter, såsom studierejser for elever og lærere. Støtte til interne udviklingsprojekter m.m. Ansøgninger behandles løbende. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr. Kan kun søges af studerende og ansatte ved skolen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar