Borrebyfonden

Borrebyfonden

Eje, bevare og administrere fondens aktiver. Yde økonomisk støtte til driften af Borreby Gods og i øvrigt til stifterens descendenter m.fl. samt tilskud til land- og skovbrugsfaglig forskning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar