Brahetrolleborg gensidige Brandassurance selskabs Legat for unge under uddannelse

Brahetrolleborg gensidige Brandassurance selskabs Legat for unge under uddannelse

Legatet kan søges af børn eller unge mennesker til uddannelse på seminarium eller højere skoler. Fortrinsberettigede er børn eller unge mennesker fra hjem i Brahetrolleborg kirkesogn med tilstødende sogne. Portioner à 1.000-5.000 kr. Ansøgningsskema fremsendes alene mod frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar