Brandkassefonden SydVest

Brandkassefonden SydVest

Støtte kan ydes til kulturelle og humanitære formål. Studielegat kan opnås i form af støtte til rejse- og opholdsudgifter under længerevarende studieophold i udlandet som led i en videregående uddannelse. Ved uddeling kan institutioner, foreninger og personer med hjemsted i fondens geografiske område komme i betragtning. Området omfatter postnumrene: 6240, 6261, 6270, 6280, 6360, 6392, 6510, 6520, 6534, 6535, 6541, 6600, 6621, 6622, 6630, 6650, 6660, 6670, 6682, 6683, 6690, 6740, 6752, 6753, 6760, 6771, 6780, 6792, 6818. Ansøgningsskema fremsendes efter skriftlig anmodning vedlagt frankeret svarkuvert (kr. 4,75) eller på e-mail.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar