British Chevening Scholarships

British Chevening Scholarships

Til danske statsborgere mellem 21 og 35 år på minimum bachelorgrad, Ph.D. studerende, universitetslærere/forskere, færdiguddannede i erhverv. Ophold fra 9
måneder til et fuldt akademisk år i Storbritannien.
Yderligere oplysninger: Legaterne uddeles til studerende med følgende studieområder: økonomi, handel, jura, statskundskab, offentlig administration, journalistik, medie, miljø. Ansøgningsfristen er d. 30. november til ophold i det følgende akademiske år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar