British Import Unions Tattoo Legat af 1955

British Import Unions Tattoo Legat af 1955

Renter skal uddeles til personer, der under tjeneste som befalingsmand eller menig i Det Danske Forsvar er blevet invalideret og til enker og uforsørgede børn eller samlevere i ægteskabslignende forhold.
Yderligere oplysninger: Legatets renter uddeles til personer, der under tjeneste som befalingsmænd eller
menige i det danske forsvar er blevet invalideret eller til enker eller personer, der har levet i et ægteskabslignende forhold, og uforsørgede børn efter de ovenfor nævnte personer, der er omkommet i tjenesten. Ansøgning om at komme i betragtning må være attesteret af en offentlig myndighed (militær befalingsmand, kommunekontor eller lignende).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar