Broder, direktør I. C. Møllers Legat

Broder, direktør I. C. Møllers Legat

Yder velgørenhed overfor en ubestemt personkreds i hovedstadsområdet efter legatbestyrerens skøn. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares. Henvendelser via e-mail besvares ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar