Brødrene fra Vesterdam Søren og Chresten N. Christensens Legat

Brødrene fra Vesterdam Søren og Chresten N. Christensens Legat

Yde hjælp til ugifte personer uden anden offentlig hjælp end førtids- eller folkepension, som pga. sygdom, uheld, alder eller for lille formue trænger til støtte. Økonomisk trang er en forudsætning.
Yderligere oplysninger: Der er særlige bopæls- og formuekrav. Ansøgningsfrist fremgår af opslag i lokalaviser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar