Brødrene Hartmanns Fond

Brødrene Hartmanns Fond

Formål: At yde bistand til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. At støtte Brødrene Hartmanns nuværende eller tidligere medarbejdere samt efterkommere af Louis Hartmann. Formålet er i følgende rækkefølge at yde bistand til videnskabelige, sociale, humanitære, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål. Uddannelsesmæssige formål omfatter ikke personlig uddannelse, ej heller kollektive studierejser og -ophold samt støtte af social karakter til enkeltpersoner. Fonden støtter ikke andre formål. Ansøgningsfristen er løbende, og uddeling sker efter hvert af 4 årlige bestyrelsesmøder. Fra 1. april 2008 modtager Brødrene Hartmanns Fond kun elektroniske ansøgninger. Der er et elektronisk ansøgningsskema på hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar