Brødrene Jensens Mindelegat

Brødrene Jensens Mindelegat

Legater til landmandssønner og -døtre, der er hjemmehørende i Ribe amt, fortrinsvis i Ansager sogn og som studerer lægevidenskab,jura, til dyrlæge eller
landbrugskandidat.
Yderligere oplysninger: Ansøgningen må indeholde fornøden dokumentation for, at ansøgeren opfylder betingelserne for at modtage en legatportion samt oplysning om ansøgerens CPR-nummer. Legatet uddeles for et år ad gangen og kan højst oppebæres i 5 år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar