Brødrene Oscar og Alfred Haastrups Mindelegat

Brødrene Oscar og Alfred Haastrups Mindelegat

Støtte til studerende knyttet til Tønder by, Flensborg, Sydslesvig og Nordslesvig og som studerer farmaci eller kemi. Hvis der ikke er tilstrækkeligt kvalificerede ansøgere vil legatet kunne uddeles til kvalificerede medicinske, teologiske eller andre studerende. Ansøgere må have taget studentereksamen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar