Brønderslev Tekniske Selskabs Legat

Brønderslev Tekniske Selskabs Legat

Støtte til personer til uddannelse inden for de tekniske fag eller til videregående og supplerende teknisk uddannelse. Personer, der modtager støtte, skal være bosat i Brønderslev kommune, men inden for den kommunegrænse, der var gældende ved legatets oprettelse (Brønderslev kommune før 1. januar 2007). Ved tekniske uddannelser forstås uddannelser indenfor: maskinteknik, produktionsteknik, elektroteknik, elektroinstallatør, bygge- og anlægsteknik, maskinmester (kun den udvidede del, som påbegyndes efter 3 års grunduddannelse), som grundprincip skal uddannelsen være af en sådan karakter, at hvis den havde fundet sted, da Brønderslev Tekniske Skole eksisterede, skulle ansøgeren som led i lærlingeuddannelse have frekventeret denne. Ansøgningsskema udleveres på rådhuset.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar