Brøndums Legat

Brøndums Legat

Kan anvendes til veldædige formål til gavn for Skagen og dens befolkning. 1) 3/4 eller derover af legatet uddeles til trængende borgere i Skagen, dog har legatstifters nærmeste familie, kusiner og deres afkom fortrinsret i to generationer. Denne del uddeles af Skagen Social- og Sundhedsudvalg. 2) Indtil 1/4 af legatets nettoprovenue kan anvendes til andre velgørende formål til gavn for Skagen og dens befolkning, f.eks. kirke, sygehus, og lignende. Uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar