Brogårdshøjfonden

Brogårdshøjfonden

Efter fondsbestyrelsens bestemmelse ydes tilskud og støtte til personer inden for Samvirkende Menighedsplejers omsorgsarbejde for ældre, handicappede og syge med fortrinsret for ubemidlede, kronisk syge, især sådanne, som har haft ophold på det nedlagte sygehjem Brogårdshøj ved dets ophør samt sådanne, som har deres hjem i Brogårdshøjs boliger for ældre og personer med handicap, eller som har en tilknytning til den øvrige omsorgsvirksomhed, der knytter sig til Brogårdshøj. Legatet uddeles primært til personer bosiddende på Brogårdshøj, Gentofte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar