Brugsforeningernes Låne- og Garantifond

Brugsforeningernes Låne- og Garantifond

Fondet yder lån eller kaution til brugsforeninger, der er tilknyttet brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og som på grund af udefra kommende forhold midlertidigt er kommet i likviditetsvanskeligheder.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar