BTH Fonden

BTH Fonden

Støtte aktiviteter i forbindelse med de studerende i DSF på Byggeteknisk Højskole Horsens, herunder aktiviteter, der til enhver tid fremmer de studerendes tarv.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar