Business Club Franco Danois Studielegat

Business Club Franco Danois Studielegat

Legatet tildeles danske eller franske studerende, der i forbindelse med deres højere uddannelse eller forskning ønsker at integrere det professionelle liv eller uddybe deres professionelle erfaringer, ved at indgå et samarbejde med et dansk eller fransk selskab, med henblik på at foretage en markedsundersøgelse, hvis emne vil bidrage til opnåelsen af ovennævnte mål.
Yderligere oplysninger: Kandidaten skal sponsoreres af et dansk eller fransk selskab, som ønsker at etablere sig eller udvikle sine aktiviteter i Frankrig eller Danmark. Kandidaten
skal udarbejde en etableringsplan, marketingsplan og markedsundersøgelse eller enhver anden undersøgelse, som vil give det sponsorerede selskab et konkret stykke værktøj til opnåelse af dets mål. Sponsoreringen vil gælde under undersøgelsens varighed d.v.s 5 mdr., og hovedsageligt bestå i at ledsage og bistå kandidaten i dennes udarbejdelse af sin rapport. Ansøgningen skal indeholde følgende: Curriculum vitae, en attest fra det sponsorerende selskab samt en kort beskrivelse af det emne, der tænkes omhandlet, samt en kort arbejdsplan for studiet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar