Business Danmark Legater

Business Danmark Legater

Yde støtte til handelsrejsende, der ved ulykke, sygdom, alder eller anden uforskyldt årsag er kommet i økonomiske vanskeligheder samt enker og umyndige børn efter handelsrejsende. Ansøgningsskema kan rekvireres fra 1. februar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar